Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH A2,B1 VÀ CÁC NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG, NHẬT, HÀN, PHÁP B1 CHO THÍ SINH CÓ NHU CẦU [10/06/2016]
 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1

và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH&CĐ hệ Chính quy

tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

 

Để đáp ứng nhu cầu thi chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH&CĐ hệ Chính quy không thuộc diện đã và đang học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức thi cho những đối tượng trên.Kế hoạch cụ thể như sau:

·        Ngày thi dự kiến: 28/08/2016 (Chủ nhật)

·        Địa điểm thi : Giảng đường B - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

·        Đối tượng dự thi:

o   Sinh viên ĐH&CĐ hệ chính quy các khóa TSĐH từ năm 2012 trở về trước (đối với ĐH Y Dược từ khóa TSĐH 2013 trở về trước) thuộc Đại học Huế;

o   Sinh viên ĐH&CĐ hệ chính quy các trường CĐ và ĐH ngoài Đại học Huế.

·        Hình thức thi :

o   Tiếng Anh A2: Thi trên giấy

o   Các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1: Thi trên giấy

o   Tiếng Anh B1: Thi trên máy tính

·        Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 20/6/2016 đến hết ngày 20/7/2016;

·        Thời gian đăng ký ôn tập: Ngày 20/6/2016 đến hết ngày 20/7/2016;

o   Ôn tập từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 26/8/2016

·        Hồ sơ đăng ký:

o   Gồm có Phiếu đăng ký dự thi có dán  3 ảnh cỡ 3x4 cm (Phiếu dự thi đính kèm theo thông báo này, sinh viên có thể nhận phiếu đăng ký dự thi tại địa điểm thu hồ sơ, ảnh thẻ 3x4 ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh);

o   Bản photo thẻ sinh viên, CMND (1 bản) hoặc giấy xác nhận của cơ sở đào tạo (trường hợp mất thẻ SV).

·        Địa điểm thu hồ sơ đăng ký và lệ phí dự thi :

o   Phòng AI.3 -Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế – 57 Nguyễn Khoa Chiêm (vào cổng chính, rẻ giảng đường A bên phía phải);

o   Lệ phí thi: 450.000đ;

o   Lệ phí Ôn tập: 450.000đ. 

Đề nghị tất cả các thí sinh có nhu cầu ôn tập, dự thi làm thủ tục, nộp hồ sơ và lệ phí thi đúng thời gian và địa điểm trên. Mọi thông báo và các thông tin liên quan đến kỳ thi được đăng tải tại website: http://hucfl.edu.vn/vi hoặc http://flts.hueuni.edu.vn

Mẫu đơn đính kèm: http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=908