Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC NHÓM HỌC PHẦN DO GIÁO VIÊN PHẠM TRẦN THÙY ANH GIẢNG DẠY [22/02/2017]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐẾN CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM LỚP DO GIÁO VIÊN PHẠM TRẦN THÙY ANH GIẢNG DẠY.

THỜI GIAN NGHỈ HỌC: TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT NGÀY THỨ 5,

CÁC NHÓM LỚP HỌC TỪ THỨ 6 VẪN THAM GIA HỌC BÌNH THƯỜNG.