Đăng nhập
HƯỚNG DẪN: Áp dụng phần mềm tự học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá Ngoại ngữ không chuyên (dành cho sinh viên) [02/03/2017]

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016-2017 Trường áp dụng phần mềm tự học Ngoại ngữ không chuyên để hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong hoạt động dạy và học, đánh giá chuyên cần, tự học, kiểm tra giữa kỳ trên Trang tự học Ngoại ngữ không chuyên. Nay trường ĐHNN-ĐHH ban hành Hướng dẫn áp dụng phần mềm tự học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá Ngoại ngữ không chuyên nhằm giúp sinh viên sử dụng tốt phần mềm cho mục đích nói trên.

1. Địa chỉ trang web và tài khoản của sinh viên:

Sinh viên truy cập vào phần mềm theo địa chỉ: http://nnkc.huce.vn/ .

2. Tài khoản của sinh viên: Mỗi sinh viên được cấp 1 tài khoản kèm theo mật khẩu trên trang web này. Giảng viên phụ trách lớp sẽ chuyển danh sách tài khoản và mật khẩu cho Lớp trưởng để thông báo cho lớp. Sau khi nhận tài khoản, sinh viên đăng nhập vào và thay đổi mật khẩu. Giảng viên chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu đến phòng A.I.3 hoặc phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ, gặp các chuyên viên để được cấp lại.  

3. Hướng dẫn sử dụng trang web: Sinh viên truy cập vào trang web, tải file Huong dan su dung phan mem – SV tại giao diện của trang chủ để xem các hướng dẫn cần thiết và hoàn thành nhiệm vụ tự học do giảng viên giao và hướng dẫn.

4. Thời gian và phạm vi áp dụng phần mềm tự học trên trang web:

Bắt đầu áp dụng chính thức từ học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho tất cả các nhóm lớp học phần Ngoại ngữ không chuyên tại Trường và tại Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị.

5. Nội dung áp dụng:

Phần mềm trên trang web này được sinh viên sử dụng để:

5.1. Nghiên cứu các tài liệu dành cho tự học của mỗi bài học và của học phần, hoàn thành bài tập ở nhà (bắt buộc đối với nhóm bài tập Tự học bắt buộc, tự chọn đối với 2 nhóm Tự học Phụ đạo và Tự học Bồi dưỡng). Đối với sinh viên học tiếng Anh xin lưu ý:

5.1.1. Đối với các lớp học giáo trình English Elements mỗi bài học đã có đầy đủ các tài liệu, bài tập tương ứng.

5.1.2. Đối với các lớp học giáo trình Life các bài tập có thể nằm ở các bài học khác nhau, có thể do giảng viên bổ sung thêm từ các nguồn khác. Ngoài ra, sinh viên có thể làm thêm các bài tập trong tài khoản được cung cấp kèm theo giáo trình Life.

5.2. Tương tác với giảng viên: sinh viên liên hệ với giảng viên để được giải đáp thắc mắc, xem các lỗi đã được giảng viên sửa trong các bài tập tự học.

5.3. Làm các bài kiểm tra giữa kỳ theo quy định của giảng viên. Nội dung này không bắt buộc phải sử dụng phần mềm, giảng viên có thể cho kiểm tra giữa kỳ bằng giấy.

Phần mềm này sẽ được giảng viên sử dụng để:

5.4. Đánh giá chuyên cần tự học của sinh viên: Phần mềm sẽ hỗ trợ công việc này bằng cách đưa ra các thông tin, thông số thống kê dựa trên số lần sinh viên vào phần mềm, thời lượng làm việc với phần mềm, số lần giải bài tập, hiệu quả sự tương tác với giảng viên và thời lượng sử dụng các công cụ hỗ trợ khác của phần mềm để giảng viên có sơ sở đánh giá mức độ chuyên cần tự học của sinh viên.

5.5. Tổng hợp và đánh giá điểm Quá trình học tập: Kết thúc học phần, phần mềm sẽ đánh giá tổng hợp dựa và đưa ra điểm quá trình cho từng sinh viên. Giảng viên có thể sử dụng toàn bộ kết quả này hoặc sử dụng một phần để đánh giá điểm Quá trình học tập của sinh viên lớp mình phụ trách.

 

Phần mềm này mới được xây dựng và đây là lần dùng chính thức đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Trường triển khai tổ chức hoạt động tự học hoàn toàn trực tuyến. Vì vậy, Trường đề nghị tất cả sinh viên nghiên cứu kỹ các hướng dẫn để thực hiện nhằm hoàn tốt hoạt động tự học, nâng cao kết quả học tập. Hết học kỳ phòng Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến của giảng viên và sinh viên về hoạt động này, cùng bộ phận viết phần mềm chỉnh sửa hoàn chỉnh để mở rộng áp dụng cho các hoạt động đào tạo khác của Nhà trường./.