Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2 CÁC ĐỢT THI 8/1 VÀ 15/1 [27/02/2017]

SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ XEM KẾT QUẢ THI, SINH VIÊN NÀO HỌC LẦN 2 CÓ THỂ CHỌN HỌC KỲ TÁC NGHIỆP HK3 2016-2017 VÀ CHỌN NHỮNG NHÓM SAU:

TIẾNG ANH A1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) : NHÓM 39,40,41,44

TIẾNG ANH A2 (LẦN 2 - ĐỢT 2) : NHÓM 37

BẮT ĐẦU HỌC TỪ 4/3/2017 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP CÓ TIẾT NGÀY THỨ 7)