Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HCĐ NNKC HK I-2016-2017  [02/03/2017]

 Hiện nay, Phòng Đào tạo đã hoàn tất nhập điểm thi HCĐ học kỳ I - năm học 2016-2017. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi. Sinh viên muốn phúc khảo bài thi đề nghị lấy mẫu đơn dưới đây và nộp đơn xem lại bài thi cho cô Nguyễn Thị Cẩm Vân, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành (Phòng A.I.6), thời gian nộp đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/03/2017.

Tải mẫu đơn theo link sau:

 https://drive.google.com/file/d/0B19ty6bb54jieHlVM1NDOUVhWVE/view?usp=sharing