Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ ĐĂNG KÝ THI HẾT CẤP ĐỘ VÀ ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYỂN ĐỢT 4 [30/11/2021]

HIỆN TẠI, TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ VÀ ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 4, NĂM 2021 VÀ CHUYỂN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VỀ ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG THI, VÌ VẬY, TRƯỜNG LÙI THỜI GIAN CÔNG BỐ VÀ XỬ LÝ, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1/ CÔNG BỐ LỊCH THI DỰ KIẾN: (KHÔNG CHỤP MÀN HÌNH, LỊCH THI CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI)

- 3 KỸ NĂNG: CHỌN ĐÚNG HỌC KỲ TÁC NGHIỆP, VÀO MỤC KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐỂ XEM LỊCH THI; (SV xem bằng máy tính)

- 4 KỸ NĂNG: VÀO MỤC THI ĐGNL; (SV xem bằng máy tính)

2/ THỜI GIAN CÔNG BỐ: SAU 18H (01/12/2021)

3/ THỜI GIAN XỬ LÝ HỦY THI, ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG(4 KỸ NĂNG), RÚT LẠI LỆ PHÍ DỰ THI: TRONG 2 NGÀY 02 VÀ 03/12/2021;

SAU THỜI GIAN TRÊN, TRƯỜNG SẼ CÓ THÔNG BÁO LỊCH THI CHÍNH THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THI CỤ THỂ. SINH VIÊN THEO DÕI LIÊN TỤC CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN VỀ KỲ THI.