Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ HỦY HỌC PHÀN NNKC TRỰC TUYẾN [28/10/2021]

SINH VIÊN MUỐN HỦY NHÓM HỌC PHẦN NNKC, VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM DƯỚI ĐÂY.

PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ XỬ LÝ HỦY TRỰC TUYẾN TỪ 28/10 ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021.

SAU THỜI GIAN TRÊN, PHÒNG SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT BỔ SUNG VÀ DUYỆT DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN LMS.

https://docs.google.com/forms/d/1HdwXbEB5gqtv_SjMkp0AUqG5fH9TEBZ_48TTMOjFbrg