Đăng nhập
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CẤP ĐỘ B1 (4 KỸ NĂNG) ĐỢT 1(THÁNG 1/2023) VÀ TỔ CHỨC THI HẾT CẤP ĐỘ A1, A2, B1 (3 KỸ NĂNG) HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2022-2023 [04/11/2022]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyêncấp độ B1 (4 kỹ năng) đợt 1 (tháng 1/2023) và tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Đề nghị sinh viên xem kỹ các yêu cầu về đối tượng, hướng dẫnđăng ký dưới đây trước khi đăng ký dự thi.

A.   ĐỐI TƯỢNG I:

Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau và sinh viên dự thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, đợt 1, năm học 2022-2023, bắt đầu học NNKC từ tháng 9/2022.

Sinh viên dự thi cả 3 kỹ năng Nghe –Đọc – Viết trong một xuất thi. Kỹ năng Nói sinh viên đã hoàn thành khi học xong cấp độ tại lớp học phần.

Theo quy định mới, những sinh viên học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau được một lần dự thi hết cấp độ B1. Nếu không thi đạt, sinh viên phải học lại. Vì vậy, sinh viên phải ôn tập thật kỹ trước khi dự thi.

Kế hoạch thi cụ thể như sau:

STT

Ngày thi

Hình thức

Cấp độ ngoại ngữ/Nhóm

Số lượng SV dự kiến

 

1

 

Thứ 7

(07/1/2023)

THI

 

 

TRÊN

 

 

MÁY

 

 

TÍNH

B1 Anh (nhóm 01 -> 36)

1527

2

Chủ nhật

(08/1/2023)

 

B1 Hàn (nhóm 01 -> 02)

90

B1 Trung (nhóm 01 -> 02)

90

B1 Nhật (nhóm 01)

26

B1 Pháp (nhóm 02)

31

A1 Hàn (nhóm 01)

53

A2 Hàn (nhóm 01 -> 06)

250

A2 Nhật (nhóm 01 -> 02)

74

A1 Pháp (nhóm 01)

34

A2 Pháp (nhóm 01 -> 02)

52

A1 Trung (nhóm 01)

44

A2 Trung (nhóm 01 -> 08)

282

3

Tối Thứ 2,3,4

(09-11/1/2023)

A1 Anh (nhóm 02 -> 12)

229

A2 Anh (nhóm 01 -> 40)

998

Sinh viên học các lớp học phần thuộc đợt 2 của học kỳ 1 năm học 2022-2023, bắt đầu học NNKC từ 31/10/2022 sẽ được thông báo kế hoạch thi hết cấp độ sau. Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo tiếp theo để cập nhật thông tin.

Để công tác thi kết thúc học phần được tổ chức đúng kế hoạch, đề nghị:

1.       Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 25/12/2022.

Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi trên. Sinh viên lưu ý nhóm lớp mình học để biết đợt thi, ngày thi chính xác. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 26/12/2022.

2.   Đợt thi này, Phòng Đào tạo sẽ chủ động sắp xếp lịch thi cho các lớp học phần nói trên cho những sinh viên đủ điều kiện (xem mục 3 ở dưới), sinh viên không cần đăng ký dự thi.

3.   Để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ, sinh viên phải hoàn thành học phí của các học phần ở học kỳ đang theo học và những học kỳ còn nợ trước đó.

Sau thời gian trên, sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo để cập nhật danh sách và hướng dẫn thi (từ ngày 03/01/2023 sẽ công bố lịch thi trong tài khoản cá nhân – Mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP).

Các vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ CV.Trần Đình Hiếu (điện thoại: 0906.513.138 hoặc Zalo trong giờ hành chính) để được giải đáp.

B.    ĐỐI TƯỢNG II:

Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra hoặc đã dự thi (kể cả dự thi 4 kỹ năng theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2020 trở về sau) nhưngchưa đạt;sinh viên dự thi đầu vào được miễn học cả 3 cấp độ; học viên Liên thông, Bằng 2 của các trường/ khoa Đại học Huế.

1.     Sinh viên đăng ký trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên tại Mục Thi ĐGNL:

Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022.

Sinh viên đã đăng ký muốn hủy cũng tự thực hiện trong khoảng thời gian này. Trước khi đăng ký sinh viên phải kiểm tra điều kiện dự thi (điểm Quá trình học tập đạt tối thiểu 50 điểm, không nợ học phí bất kỳ học kỳ nào).

2.  Phòng Đào tạo tổng hợp, duyệt đăng ký chính thức: Ngày12/12/2022;

3. Sau khi đăng ký trực tuyến trên mạng, Sinh viên lưu ý về việc nộp lệ phí thi như sau:

3.1. Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ: được miễn kinh phí dự thi lần đầu tiên

3.2. Sinh viên đã dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ hoặc đã tham gia dự thi theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2020 trở về sau nhưng chưa đạt: đăng ký thi lại trực tuyến, nộp kinh phí dự thi 230.000đ/lần thi.

Dự kiến thời gian nộp lệ phí: 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022.

3.3. Sinh viên liên thông, bằng 2 của Đại học Huế (được miễn học NNKC theo cấp độ do trường ĐH Ngoại ngữ quản lý): Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo bao gồm:Phiếu đăng ký dự thi, photo thẻ sinh viên/học viên hoặc xác nhận của đơn vị đang học tập và nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy).

Dự kiến thời gian nhận đơn và nộp lệ phí: 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022.

3.4. Sinh viên đã dự thi đầu vào và được miễn học cả 3 cấp độ: đăng ký tại mục Thi ĐGNL trong tài khoản cá nhân, nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi, photo thẻ sinh viên/học viên và nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy. Dự kiến thời gian nhận đơn và nộp lệ phí: 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022.

Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng nợ lệ phí thi (mục 3.2, 3.3, 3.4), nợ học phí sẽ không được xếp lịch thi.

4. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 26/12/2022. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Thiện Đạt (điện thoại: 0905.559.050 hoặc zalo trong giờ hành chính) trong ngày 27/12/2022 để xử lý bổ sung dự thi. Trường không tổ chức thi những ngoại ngữ có ít hơn 15 sinh viên đăng ký (trừ trường hợp đặc biệt sinh viên có đơn và được Ban Giám hiệu phê duyệt) và sẽ thông báo tổ chức thi trên trang Quản lý NNKC.

5. Lịch thi: Sinh viên xem chi tiết tại mục Thi ĐGNL, dự kiến bắt đầu thi trực tiếp tại trường ngày 07/1/2023.

Những sinh viên đã hoàn thành tất cả thủ tục (đăng ký trên mạng, nộp tiền dự thi lần 2) nhưng không dự thi được trong đợt này phải liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong ngày 27/12/2022 để xin hủy thi hoặc hoãn thi (có lý do chính đáng). Nếu không xin hủy sinh viên vẫn được xếp lịch thi. Sinh viên không dự thi vẫn bị tính là đã dự một lần thi. 

6. Ngày 28/12/2022 sinh viên vào lại tài khoản của mình đểxem lại lịch thi chính thức. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo và hướng dẫn về kỳ thi.

7. Sinh viên dự thi cả 4 kỹ năng Nghe – Đọc – Viết và Nói trên máy tính trong một xuất thi.

Đây là nội dung rất quan trọng. Kính đề nghị Quý lãnh đạo phòng Đào tạo Đại học và Công tác HSSV của các trường / khoa thuộc Đại học Huế, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho tất cả giảng viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.