Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3 (2018-2019), ĐỢT 3 [05/06/2019]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 13.06.2019;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 30.06.2019;

-         Bắt đầu học từ 01.07.2019.

-         Thời gian thi: Dự kiến cuối tháng 7/2019.

Đối tượng đăng ký:

1.      Sinh viên học lần 2 các cấp độ NNKC chọn những nhóm học phần có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 3);

2.      Sinh viên chưa học cấp độ hoặc có nhu cầu học trong hè các cấp độ NNKC, có thể đăng ký vào các nhóm có ký hiệu (LIFE). Đây là những nhóm học lần 1, học giáo trình LIFE.

3.      Những sinh viên đã đăng ký học lại cùng một cấp độ trong học kỳ 3, 2018-2019 (Từ lần 3 trở đi), thì chọn học kỳ 2, 2018-2019, chọn những nhóm học phần có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 3);

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 3 – Năm học 2018-2019 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau;

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 01/07/2019, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (kế hoạch thi dự kiến tháng 9/2019)

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

3.      SV có kế hoạch học vượt các cấp độ và cấp độ B1 để kịp thời gian đợt thi cấp chứng chỉ đợt 4 năm 2019 (dự kiến đầu tháng 8/2019) thì đăng ký tại học kỳ 3 .

4.      Học kỳ 3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý khi đăng ký những nhóm học trên.

Kế hoạch cụ thể: 

 

 

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3): Từ nhóm 36 đến nhóm 45;

Tiếng Anh A1 (Lần 1, học giáo trình LIFE): Từ nhóm 46 đến nhóm 50;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3): Từ nhóm 33 đến nhóm 42;

Tiếng Anh A2 (Lần 1, học giáo trình LIFE): Từ nhóm 43 đến nhóm 47;

Tiếng Anh B1 (Không giới hạn đối tượng): Từ nhóm 11 đến nhóm 17;

Những sinh viên học từ lần 3 trở đi, không đăng ký được ở học kỳ 3, thì sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 2, 2018-2019 và chọn những nhóm tương ứng như sau:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3): Từ nhóm 54 đến nhóm 56;

Tiếng Anh A2 (Lần 3 - Đợt 3): Từ nhóm 64 đến nhóm 65;

Đây là kế hoạch đợt 3 của năm học 2018-2019, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo về đăng ký lớp học phần. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh và sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.