Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, HỦY ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ MỚI HỌC PHẦN [22/10/2021]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

1/ HỦY ĐĂNG KÝ: 

Phòng Đào tạo đã mở hệ thống đăng ký các học phần. Những sinh viên nào bận lịch học, không thể tham gia lớp học phần đã đăng ký, vào tài khoản cá nhân, và bấm nút Hủy đăng ký. 

Thời gian tự hủy: đến hết ngày 23/10/2021.

2/ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG: 

Các nhóm học phần đều được gia hạn đăng ký và mở số lượng đăng ký bổ sung đến hết ngày 23/10/2021. Sinh viên có thể tự hủy nhóm cũ và chọn nhóm mới để đăng ký. 

Sau khi đăng ký xong, vào đúng nhóm Zalo của nhóm mới đăng ký để nhận link học. Danh sách các nhóm zalo ở cuối thông báo.

3/ HỦY HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SV ĐĂNG KÝ: 

Tiếng Anh A1 (Nhóm 4,11,12); Tiếng Anh A2 (Nhóm 23,28); Tiếng Anh B1 (Nhóm 35,39);

Tiếng Trung A1 (Nhóm 2); Tiếng Trung A2 (Nhóm 4); Tiếng Trung B1 (Nhóm 5);

Tiếng Hàn B1 (Nhóm 1,4);

4/ THỜI GIAN BIỂU CÁC LỚP HỌC PHẦN VÀ DANH SÁCH NHÓM ZALO

KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG HỌC NNKC
       
Buổi TIẾT THỜI GIAN DẠY GHI CHÚ
  1 7h00 – 7h50 Giải lao 05 phút
  2 7h55 – 8h45 Giải lao 05 phút
  3 8h50 – 9h40 Giải lao 10 phút
  4 9h50 – 10h40 Giải lao 05 phút
Sáng 5 10h45 – 11h35  
  6 13h00 – 13h50 Giải lao 05 phút
  7 13h55 – 14h45 Giải lao 10 phút
Chiều 8 14h55 – 15h45 Giải lao 05 phút
  9 15h50 – 16h40  
  10 18h00 – 18h50 Giải lao 05 phút
  11 18h55 – 19h45 Giải lao 05 phút
Tối 12 19h50 – 20h40  

DANH SÁCH NHÓM ZALO

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo nhóm

1

Tiếng Anh A1 - Nhóm 1

2

25/10/2021

2

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/imebtw738

2

Tiếng Anh A1 - Nhóm 2

2

18/10/2021

3

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/hwjjav672

3

Tiếng Anh A1 - Nhóm 3

2

18/10/2021

5

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/mzvedi108

4

Tiếng Anh A1 - Nhóm 5

2

18/10/2021

6

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/wvygpk846

5

Tiếng Anh A1 - Nhóm 6

2

18/10/2021

7

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/jvgdks323

6

Tiếng Anh A1 - Nhóm 7

2

18/10/2021

2

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/bwkxdl845

7

Tiếng Anh A1 - Nhóm 8

2

18/10/2021

5

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/fdpmqu423

8

Tiếng Anh A1 - Nhóm 9

2

18/10/2021

2

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/fdoxxp553

9

Tiếng Anh A1 - Nhóm 10

2

18/10/2021

3

3 - 5

A302

https://zalo.me/g/barwqq860

10

Tiếng Anh A2 - Nhóm 1

2

18/10/2021

7

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/togrbt702

11

Tiếng Anh A2 - Nhóm 2

2

18/10/2021

2

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/gwvgjw542

12

Tiếng Anh A2 - Nhóm 3

2

18/10/2021

3

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/gebmix062

13

Tiếng Anh A2 - Nhóm 4

2

18/10/2021

4

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/vzjtjp594

14

Tiếng Anh A2 - Nhóm 5

2

18/10/2021

5

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/edcque065

15

Tiếng Anh A2 - Nhóm 6

2

18/10/2021

6

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/ppydbi821

16

Tiếng Anh A2 - Nhóm 7

2

18/10/2021

7

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/optjjs495

17

Tiếng Anh A2 - Nhóm 8

2

18/10/2021

3

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/updsbc192

18

Tiếng Anh A2 - Nhóm 9

2

18/10/2021

6

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/trebvf474

19

Tiếng Anh A2 - Nhóm 10

2

18/10/2021

4

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/ggkbiw728

20

Tiếng Anh A2 - Nhóm 11

2

18/10/2021

7

1 - 3

A304

https://zalo.me/g/tymmrh206

21

Tiếng Anh A2 - Nhóm 12

2

18/10/2021

7

7 - 9

A305

https://zalo.me/g/aloamz757

22

Tiếng Anh A2 - Nhóm 13

2

18/10/2021

5

1 - 3

A306

https://zalo.me/g/gnfmot580

23

Tiếng Anh A2 - Nhóm 14

2

18/10/2021

7

1 - 3

A306

https://zalo.me/g/xcxtki328

24

Tiếng Anh A2 - Nhóm 15

2

18/10/2021

7

7 - 9

A306

https://zalo.me/g/rxiaxg778

25

Tiếng Anh A2 - Nhóm 16

2

18/10/2021

6

10 - 12

A306

https://zalo.me/g/dvsazj027

26

Tiếng Anh A2 - Nhóm 17

2

18/10/2021

6

3 - 5

A308

https://zalo.me/g/tdkcut837

27

Tiếng Anh A2 - Nhóm 18

2

18/10/2021

6

7 - 9

A308

https://zalo.me/g/pmeqqf845

28

Tiếng Anh A2 - Nhóm 19

2

18/10/2021

2

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/bfuzoh617

29

Tiếng Anh A2 - Nhóm 20

2

18/10/2021

3

3 - 5

A309

https://zalo.me/g/nftaey042

30

Tiếng Anh A2 - Nhóm 21

2

18/10/2021

4

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/yahwdx713

31

Tiếng Anh A2 - Nhóm 22

2

18/10/2021

5

3 - 5

A309

https://zalo.me/g/mfbphk567

32

Tiếng Anh A2 - Nhóm 24

2

18/10/2021

2

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/fkyaqc234

33

Tiếng Anh A2 - Nhóm 25

2

18/10/2021

3

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/bdbnuu591

34

Tiếng Anh A2 - Nhóm 26

2

18/10/2021

4

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/gjvlkm523

35

Tiếng Anh A2 - Nhóm 27

2

18/10/2021

5

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/apdqcp486

36

Tiếng Anh A2 - Nhóm 29

2

18/10/2021

7

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/izvyfa563

37

Tiếng Anh A2 - Nhóm 30

2

18/10/2021

7

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/ixhhvd747

38

Tiếng Anh B1 - Nhóm 1

3

18/10/2021

3

10 - 12

A308

https://zalo.me/g/qrusel983

39

Tiếng Anh B1 - Nhóm 2

3

18/10/2021

6

10 - 12

A308

https://zalo.me/g/hzsmvm258

40

Tiếng Anh B1 - Nhóm 3

3

18/10/2021

5

10 - 12

A305

https://zalo.me/g/qxtalj610

41

Tiếng Anh B1 - Nhóm 4

3

18/10/2021

2

10 - 12

A305

https://zalo.me/g/vlrtos311

42

Tiếng Anh B1 - Nhóm 5

3

18/10/2021

2

6 - 9

A304

https://zalo.me/g/hgvvsy946

43

Tiếng Anh B1 - Nhóm 6

3

18/10/2021

6

6 - 9

A303

https://zalo.me/g/upljzj148

44

Tiếng Anh B1 - Nhóm 7

3

18/10/2021

2

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/vzlokp788

45

Tiếng Anh B1 - Nhóm 8

3

18/10/2021

2

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/erewcg954

46

Tiếng Anh B1 - Nhóm 9

3

18/10/2021

3

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/mxhjyu034

47

Tiếng Anh B1 - Nhóm 10

3

18/10/2021

4

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/fhaaxd900

48

Tiếng Anh B1 - Nhóm 11

3

18/10/2021

5

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/eavsdj022

49

Tiếng Anh B1 - Nhóm 12

3

18/10/2021

6

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/edpgbl942

50

Tiếng Anh B1 - Nhóm 13

3

18/10/2021

7

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/qtwirn103

51

Tiếng Anh B1 - Nhóm 14

3

18/10/2021

2

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/tvlujm411

52

Tiếng Anh B1 - Nhóm 15

3

18/10/2021

3

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/pkgwat857

53

Tiếng Anh B1 - Nhóm 16

3

18/10/2021

4

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/fktelz035

54

Tiếng Anh B1 - Nhóm 17

3

18/10/2021

5

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/phijsd588

55

Tiếng Anh B1 - Nhóm 18

3

18/10/2021

6

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/ilnmfq923

56

Tiếng Anh B1 - Nhóm 19

3

18/10/2021

7

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/pxapme104

57

Tiếng Anh B1 - Nhóm 20

3

18/10/2021

2

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/yllplo436

58

Tiếng Anh B1 - Nhóm 21

3

18/10/2021

3

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/iyeybp804

59

Tiếng Anh B1 - Nhóm 22

3

18/10/2021

4

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/aopzva241

60

Tiếng Anh B1 - Nhóm 23

3

18/10/2021

5

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/ydnfgy310

61

Tiếng Anh B1 - Nhóm 24

3

18/10/2021

6

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/efyncm056

62

Tiếng Anh B1 - Nhóm 25

3

18/10/2021

2

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/pwihlh745

63

Tiếng Anh B1 - Nhóm 26

3

18/10/2021

3

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/jekjsx013

64

Tiếng Anh B1 - Nhóm 27

3

18/10/2021

4

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/ytjtrk753

65

Tiếng Anh B1 - Nhóm 28

3

18/10/2021

5

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/sefidy541

66

Tiếng Anh B1 - Nhóm 29

3

18/10/2021

6

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/ljqrxu565

67

Tiếng Anh B1 - Nhóm 30

3

18/10/2021

7

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/butxve782

68

Tiếng Anh B1 - Nhóm 31

3

18/10/2021

7

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/mndcru270

69

Tiếng Anh B1 - Nhóm 32

3

18/10/2021

3

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/mifrsw592

70

Tiếng Anh B1 - Nhóm 33

3

18/10/2021

4

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/ovhgji950

71

Tiếng Anh B1 - Nhóm 34

3

18/10/2021

5

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/eidojf498

72

Tiếng Anh B1 - Nhóm 36

3

18/10/2021

7

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/mddepo972

73

Tiếng Anh B1 - Nhóm 37

3

18/10/2021

2

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/uypwvu625

74

Tiếng Anh B1 - Nhóm 38

3

18/10/2021

3

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/aorxgs664

75

Tiếng Anh B1 - Nhóm 40

3

18/10/2021

5

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/fvnvor903

76

Tiếng Anh B1 - Nhóm 41

3

18/10/2021

6

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/zdbqwy114

77

Tiếng Anh B1 - Nhóm 42

3

18/10/2021

7

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/hbxynv849

78

Tiếng Anh B1 - Nhóm 43

3

18/10/2021

4

10 - 12

A304

https://zalo.me/g/qwhebg938

79

Tiếng Anh B1 - Nhóm 44

3

18/10/2021

3

10 - 12

A303

https://zalo.me/g/pmmvyc005

80

Tiếng Anh B1 - Nhóm 45

3

18/10/2021

5

10 - 12

A303

https://zalo.me/g/fvpqin568

TIẾNG NHẬT

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Nhật B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A201

https://zalo.me/g/mewodk958

2

Tiếng Nhật B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A201

https://zalo.me/g/xfcfff157

TIẾNG PHÁP

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Pháp A1 - Nhóm 1

2

25/10/2021

7

7 - 9

A502

https://zalo.me/g/rfmvlx177

2

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A308

https://zalo.me/g/lxlalb673

3

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A501

https://zalo.me/g/tvlijo096

TIẾNG TRUNG

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Trung A1 - Nhóm 1

2

25/10/2021

4

10 - 12

A207

https://zalo.me/g/fsbjrb016

2

Tiếng Trung A2 - Nhóm 1

2

25/10/2021

2

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/pedzsw323

3

Tiếng Trung A2 - Nhóm 2

2

25/10/2021

6

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/sawnyy780

4

Tiếng Trung A2 - Nhóm 3

2

25/10/2021

4

10 - 12

A208

https://zalo.me/g/xfkmqn237

5

Tiếng Trung B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A404

https://zalo.me/g/ehdlml924

6

Tiếng Trung B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A404

https://zalo.me/g/qzjlsu227

7

Tiếng Trung B1 - Nhóm 3

3

25/10/2021

3

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/igjzzm930

8

Tiếng Trung B1 - Nhóm 4

3

25/10/2021

5

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/uqilww409

TIẾNG HÀN

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 1

2

25/10/2021

7

7 - 9

A507

https://zalo.me/g/lvkeed824

2

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 2

2

25/10/2021

7

1 - 3

A507

https://zalo.me/g/ujtnts147

3

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 1

2

25/10/2021

7

1 - 3

A202

https://zalo.me/g/xnwgzl664

4

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 2

2

25/10/2021

7

7 - 9

A202

https://zalo.me/g/ugbxgk273

5

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

6

10 - 12

A202

https://zalo.me/g/qsanem447

6

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 3

3

25/10/2021

7

1 - 4

A204

https://zalo.me/g/zotjsa521