Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2021-2022 [12/10/2021]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2021-2022 (Đợt 1) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 25/10/2021 đến 31/12/2021

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 1/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 12/10/2021;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 17/10/2021;

-         Bắt đầu học từ 25/10/2021.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2021-2022 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 1) để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày18/10/2021. Những nhóm lớp trên 15 người sẽ bắt đầu học từ 25/10/2021, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Liên tục theo dõi các hướng dẫn về học online trong các nhóm zalo, các hướng dẫn về thời gian học trực tiếp tại lớp sau khi tình hình dịch ổn định. Từ 25/10/2021, tất cả các nhóm đều triển khai học online và trên LMS. Giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể. Sinh viên xem trước hướng dẫn để tự học trên phần mềm LMS. Những sinh viên của học kỳ trước đã được tạo tài khoản và đã tham gia học thì sẽ không tạo mới và sinh viên sử dụng lại tài khoản và mật khẩu cũ.

3.      Phòng Đào tạo sẽ mở bổ sung lớp sau khi Trường tổ chức thi KHTP đợt 2 của HK2 2020-2021 xong và công bố điểm.

4.      Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm.

Kế hoạch cụ thể:

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo nhóm

1

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

2

25/10/2021

3

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/whaxeh490

2

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

2

25/10/2021

7

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/berbxp837

3

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

2

25/10/2021

7

10 - 12

A204

https://zalo.me/g/nyfils888

4

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 4

2

25/10/2021

7

10 - 12

A203

https://zalo.me/g/rpkypy510

5

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 5

2

25/10/2021

CN

1 - 3

A301

https://zalo.me/g/hypivx324

6

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

2

25/10/2021

6

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/fckgkn548

7

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

2

25/10/2021

7

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/esezfc861

8

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

2

25/10/2021

CN

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/gskorz162

9

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 4

2

25/10/2021

CN

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/wmcgrz196

10

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 5

2

25/10/2021

CN

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/aatxpt741

11

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/raypvi495

12

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

3

25/10/2021

6

10 - 12

A303

https://zalo.me/g/tuntbu641

13

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

3

25/10/2021

CN

1 - 4

A303

https://zalo.me/g/kjtvby234

14

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 4

3

25/10/2021

CN

6 - 9

A303

https://zalo.me/g/fldnik398

15

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 5

3

25/10/2021

5

10 - 12

A304

https://zalo.me/g/sbhmtj084

 

Đây là kế hoạch học lần 2 - đợt 1 của năm học 2021-2022, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.