Đăng nhập
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN, GIẤY XÁC NHẬN [29/07/2021]

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn 3586/BCĐ-CHQs của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là đơn vị được sử dụng làm cơ sở đón công dân thực hiện cách ly y tế.

Vì vậy, Trường thông báo tạm ngừng công tác cấp phát chứng chỉ, chứng nhận, giấy xác nhận của các đợt thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, đầu ra NNKC kể từ ngày 29/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.