Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ HÈ - ĐỢT HAI [18/8/2014] [18/08/2014]

 

Những sinh viên đã đăng ký học lại các học phần Ngoại ngữ không chuyên theo các cấp độ trong đợt 2 của học kỳ hè sẽ nộp học phí vào các ngày:

- 21 & 22/8/2014;

- 10 & 11/9/2014.

Học phí nộp trong giờ hành chính, tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Nếu không nộp học phí sinh viên sẽ không được dự thi. Sinh viên xem trong tài khoản cá nhân của mình trên trang web này để biết số tiền phải nộp. Những trường hợp còn nợ học phí của các học kỳ trước cũng phải nộp đủ mới được dự thi hết cấp độ của học kỳ này.

 

 Đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện.