Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC [26/08/2014]

Hiện nay, có một số thời gian phải thay đổi theo kế hoạch của từng trường thành viên, do đó Tổ QLNNKC thay đổi ngày giờ đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1.

Sinh viên theo dõi lịch được chuyển đổi sau :

Thời gian bắt đầu đăng ký : 9h00 ngày 29/8/2014

Sinh viên lưu ý để đăng ký đúng hạn và đúng nhóm trường đã quy định. Những ngoại ngữ khác vẫn đăng ký theo đúng kế hoạch đã thông báo.