Đăng nhập
DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ: NHỮNG THÔNG TIN PHẢI NẮM VỀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [25/08/2014]

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được giao nhiệm vụ tổ chức dạy và học Ngoại ngữ Không chuyên cho sinh viên tất cả các trường / khoa của Đại học Huế. Việc tổ chức dạy và học này được thực hiện tại trường Đại học Ngoại ngữ bắt đầu từ năm học 2013-2014. Sinh viên quản lý việc học Ngoại ngữ Không chuyên của mình thông qua tài khoản trên trang web Quản lý Ngoại ngữ Không chuyên này. Tất cả các công việc cần thiết như: Đăng ký học ngoại ngữ gì, Đang ký ngoại ngữ chính, Xem lịch kiểm tra đầu vào (đối với sinh viên học Ngoại ngữ Không chuyên là tiếng Anh), Kết quả kiểm tra đầu vào và xếp cấp độ theo học, Đăng ký lớp học phần, Học phí phải nộp, Xem lịch thi và kết quả thi hết cấp độ, v.v đều do sinh viên thực hiện thông qua tài khoản này. Ngoài ra, tất cả những thông báo cần thiết liên quan đến việc dạy và học Ngoại ngữ Không chuyên đều có ở mục Thông báo của trang web này. Những thông báo có file đính kèm sẽ cho lên mục Thông báo trên trang Thông tin đào tạo tín chỉ của trường Đại học Ngoại ngữ (http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn). Trong quá trình theo học Ngoại ngữ Không chuyên, sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông báo chung ở 02 trang web trên cũng như vào tài khoản của mình trên trang web này để xem các thông tin riêng. Trước hết sinh viên theo đường link sau để tải các thông tin phải nắm http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=581  . Sinh viên phải đọc kỹ các thông tin trong các file đính kèm và thực hiện theo đúng các hướng dẫn cũng như các kế hoạch, quy định đã đề ra.