Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NNKC - ĐỢT 2 [07/08/2014]

Hiện nay, thời hạn nộp đơn đăng ký học lại trong hè - học kỳ III - năm học 2013-2014 đã kết thúc nhưng nhiều SV vẫn chưa đăng ký. Vì vậy, Tổ QLNNKC cho phép những SV chưa nộp đơn có thể đăng ký trực tuyến để chọn nhóm và tuần sau bắt đầu học như kế hoạch đã đăng ký.

Những SV không tham gia học lại cấp độ 2 đợt trong hè này thì có thể đăng ký trong học kỳ tiếp theo và kế hoạch đăng ký cụ thể cho nhóm đối tượng này sẽ có thông báo nhóm lớp sau. Vì vậy yêu cầu SV theo dõi thường xuyên các thông báo để đăng ký đúng nhóm quy định, tránh ảnh hưởng công việc chung.

Tổ QLNNKC