Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH THI HCĐ ĐỢT I - HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2013-2014 [08/08/2014]

Tổ QL NNKC thông báo lịch thi HCĐ Đợt I - học kỳ III - năm học 2013-2014 như sau :

Thời gian thi dự kiến : Các ngày 12,13,14/8/2014

Hình thức thi : Thi trên máy ( Dãy nhà B,C ) - Trường ĐH Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm

Lịch thi cụ thể, phòng thi, giờ thi : SV đăng nhập tài khoản cá nhân để xem. Tổ QLNNKC sẽ đăng tải lịch thi cụ thể trong ngày 11/8/2014.

Vậy yêu cầu Sinh viên đọc thông báo và đăng nhập TK cá nhân để kiểm tra lịch thi cụ thể. Nếu đợt này, SV không tham gia dự thi thì sẽ phải học lại cấp độ đó trong học kỳ tiếp theo.

Đây là quyền lợi của SV, vì vậy SV cần quan tâm và thực hiện đúng thời gian quy định.

Tổ QL NNKC