Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015 [25/08/2014]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ

(TRỪ PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ SẼ CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG VÀ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Tổ QLNNKC duyệt.

Thời gian và địa điểm :

-          Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 27.08.2014

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 07.09.2014

-          Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 08/09/2014 đến hết ngày 12/09/2014 ( Sinh viên ĐH Khoa học nhóm 1 đi Quân sự, Khoa Luật sẽ xử lý sau từ 21 – 27/09/2014.

-          Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-             Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải download file đính kèm theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430, in "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần", điền đầy đủ thông tin và  nộp  tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ ( trong giờ hành chính ) hoặc tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Bên cạnh Phòng Thường trực sau 17:45) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-             Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-             Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

-             Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu.

-             Mang theo giấy chứng nhận sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

-             Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-             Những trường hợp sau khi xử lý đăng ký, đã hoàn thành đóng học phí thì không được xử lý chuyển nhóm.

-             Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – NĂM HỌC 2014-2015 DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A2 :

SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường. ( Lịch học quân sự SV tự tham khảo lịch học cụ thể của từng trường )

 1. Từ Nhóm 1 - > Nhóm 10 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 2 -  Khoa Luật.

-          Tham gia học Quân sự từ 25.8 - 21.9.2014 và bắt đầu học từ 22.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/8 đến 7/9/2014

-          1 tuần học 2 tiết và sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

 1. Từ nhóm 11 - > Nhóm 45 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Khoa học

-          Đối tượng 1 : Tham gia học Quân sự từ 25.8 - 20.9.2014 và bắt đầu học từ 22.09.2014

o   16 nhóm ( từ nhóm 11 đến nhóm 26 )

o   Đăng ký nhóm từ 25/8 đến 7/9/2014

-          Đối tượng 2 : bắt đầu học từ 8.09.2014 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 22.9 - 19.10.2014 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến cuối tháng 1 năm 2015.

o   19 nhóm ( từ nhóm 27 đến nhóm 45 )

o   Đăng ký nhóm từ 25/8 đến 7/9/2014

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKII,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2014 trong học kỳ này .

 1. Từ nhóm 46 -> nhóm 81 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Đại học Nông lâm

-          Đăng ký nhóm từ 25/8 đến 7/9/2014

-          Lưu ý : SV các ngành Công nghệ thực phẩm, CN Sau thu thu hoạch, CN công thôn, CN kỹ thuật cơ khí phải đăng ký theo nhóm lớp để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch thực tập nghề,

-          1 tuần học 2 tiết và sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKII,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2014 trong học kỳ này .

Tiếng Anh B1

Sinh viên ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường. ( Lịch học quân sự SV tự tham khảo lịch học cụ thể của từng trường )

 1. Nhóm 1  : Bắt đầu học từ 22/09/2014, đăng ký từ 27/08/2014

Đối tượng đăng ký : SV Khoa Luật

Lưu ý : -  SV các trường cũng có thể đăng ký vào nhóm này, số lượng có hạn. TKB học buổi tối

 1. Từ nhóm 2 -> nhóm 3 : đăng ký từ 27/08/2014,  3t/ 1tuần, buổi tối.

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Khoa học

-          Đối tượng 1 : Đối tượng tham gia học quân sự từ 25/8/2014 đến 20/9/2014 sẽ đăng ký nhóm 2 và bắt đầu học từ 22/9/2014

-          Đối tượng 2 : Đối tượng tham gia học quân sự từ 22/9/2014 đến 18/10/2014 sẽ đăng ký nhóm 3 và bắt đầu học từ 8/9/2014, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình sau khi học quân sự về.

-          Sinh viên trường Khoa học chưa đăng ký học cấp độ B1 – HKII,  có thể đăng ký vào những nhóm này và SV các trường cũng có thể đăng ký vào nhóm này, số lượng có hạn

 1. Nhóm 4 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014, 3t/ 1tuần, buổi tối.

Đối tượng đăng ký : SV Đại học Nông lâm

-          Lưu ý : -  SV các trường cũng có thể đăng ký vào nhóm này, số lượng có hạn. TKB học buổi tối

 1. Từ nhóm 5 -> Nhóm 24 và từ nhóm 62 -> nhóm 71 : đăng ký từ 27/08/2014

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm

-          Đối tượng 1 : Tham gia học Quân sự từ 22.9 - 19.10.2014 và bắt đầu học từ 8.9.2014

o   10 nhóm ( từ nhóm 62 đến nhóm 71 )

o   Đăng ký nhóm từ 27/8 đến 7/9/2014

-          Đối tượng 2 : bắt đầu học từ 08.09.2014 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 17.11 - 14.12.2014 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến cuối tháng 1 năm 2015.

o   20 nhóm ( từ nhóm 5 đến nhóm 24 )

o   Đăng ký nhóm từ 27/8 đến 7/9/2014

Lưu ý : - Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ B1 – HKII,  có thể đăng ký vào những nhóm này

-          SV các trường cũng có thể theo dõi lịch học quân sự để đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn

 1. Từ nhóm 25 -> nhóm 31 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014

Đối tượng đăng ký : SV Khoa Du lịch.

Lưu ý : - SV các trường dựa vào lịch học Quân sự của cá nhân để có thể đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ B1 – HKII,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 32 -> nhóm 36 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Ngoại ngữ

-          SV bắt đầu học từ 8/9/2014, sau đó nghỉ để tham gia học quân sự từ 15/12 đến 11/1/20 rồi tiếp tục học cho đến hết chương trình ( dự kiến 3t/1 tuần, học buổi tối )

-          SV các trường cũng có thể theo dõi lịch học quân sự để đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn

 1. Từ nhóm 37 -> nhóm 38 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014

Đối tượng đăng ký : SV Khoa GDTC .

Lưu ý : - SV các trường dựa vào lịch học Quân sự của cá nhân để có thể đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ B1 – HKII,  có thể đăng ký vào những nhóm này

 1. Từ nhóm 39 -> nhóm 41 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014, học ngày thứ 7

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Nghệ thuật.

-          SV bắt đầu học từ 8/9/2014, sau đó nghỉ để tham gia học quân sự từ 15/12 đến 11/1/20 rồi tiếp tục học cho đến hết chương trình ( dự kiến 3t/1 tuần, học thứ 7)

-          SV các trường cũng có thể theo dõi lịch học quân sự để đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn

 1. Từ nhóm 42 -> nhóm 61 : Bắt đầu học từ 8/9/2014, đăng ký từ 27/8/2014

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế .

Lưu ý : - SV các trường dựa vào lịch học Quân sự của cá nhân để có thể đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ B1 – HKII,  có thể đăng ký vào những nhóm này

II.               Các tiếng khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp B1 : 5 nhóm

2.      Tiếng Nga B1 : 1 nhóm

3.      Tiếng Trung B1 : 9 nhóm , đăng ký từ 27/8/2014 đến hết 7/9/2014

-         Đối tượng 1 : SV trường ĐH Sư phạm tham gia học quân sự từ 17/11 đến 14/12/2014 sẽ đăng ký nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 3, bắt đầu học từ 8/9/2014, sau khi kết thúc học quân sự sẽ tham gia học cho đến hết chương trình.

-         Đối tượng 2 : dành cho SV trường ĐH Ngoại ngữ và các trường khác có sinh viên đăng ký học thêm 1 ngoại ngữ sẽ tham gia học quân sự từ 15/12/2014 đến 11/1/2015 sẽ đăng ký nhóm từ nhóm 4 đến nhóm 9, sau khi học quân sự về sẽ học tiếp cho đến khi hết chương trình. Những sinh viên các trường nếu bận lịch quân sự có thể đăng ký vào kỳ học sau.

4.      Tiếng Nhật B1 : 6 nhóm

5.      Tiếng Hàn B1 : 4 nhóm

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

     TỔ QL NNKC