Đăng nhập
NGHĨ LỄ 2/9/2014 [26/08/2014]

Theo nội dung Công văn số 134/ĐHNN-TCHC ngày 22/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, tất cả các lớp Ngoại ngữ không chuyên đợt 2 học kỳ hè tại Trường sẽ nghỉ lễ từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014. Giáo viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho các ngày nghỉ này để đảm bảo kết thúc các lớp đúng ngày 06/9/2014.