Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẦU VÀO NGÀY 6/11/2020 [06/11/2020]

Thông báo lịch thi đầu vào ngày 6/11, cụ thể như sau:

1/ SV được bố trí 17h phòng B401, B402, B403 thi đúng suất 17h;

2/ SV được bố trí 17h phòng B404, B406, B506 bắt đầu thi lúc 17h45 theo thứ tự thay đổi sau:

- B404 đổi sang phòng B401;

- B406 đổi sang phòng B402;

- B506 đổi sang phòng B403;

3/ Những SV chưa nộp đơn thi đầu vào, khẩn trương đến phòng Đào tạo nộp đơn thi đầu vào trong hôm nay để được bổ sung thi.