Đăng nhập
TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 [10/11/2020]

Để tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học nghỉ học ngày 20/11/2020. Các giảng viên chủ động sắp xếp dạy bù cho lớp của mình phụ trách.