Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 14/11/2020 [13/11/2020]

Theo dự báo, bão số 13 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, Trường thông báo cho CBVC-LĐ và sinh viên, học viên các hệ đào tạo được nghỉ học ngày 14/11/2020 (thứ 7) và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 10249/UBND-NN và Thông báo 1808 của Đại học Huế về phòng chống bão số 13, không ra khỏi nhà kể từ 18h00 ngày 14/11/2020 cho đến khi có thông báo mới của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; không được ra đường khi có gió lớn xảy ra (trừ trường hợp đặc biệt).

Các bạn SV liên tục theo dõi các thông báo khác từ trường để cập nhật tình hình học tập tiếp theo.