Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI ĐẦU VÀO NGÀY 6/11/2020 VÀ GIA TĂNG SỐ LƯỢNG MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN NNKC [07/11/2020]

THÔNG BÁO

1/ Công bố điểm thi đầu vào (đợt bổ sung 6/11/2020);

2/ Gia tăng số lượng các lớp học phần NNKC, Sinh viên theo dõi và đăng ký bổ sung. Hạn cuối đăng ký trực tuyến: 23'59p ngày 08/11/2020 (theo kế hoạch);

3/ Xử lý đăng ký và huỷ đăng ký: Từ ngày 09/11/2020 đến 13/11/2020;

4/ Trường ĐH Kinh tế có sự thay đổi về kế hoạch học quân sự của toàn trường theo từng đối tượng sau:

- Nhóm đối tượng 1: Từ 7/12/2020 đến 26/12/2020: SV khoá 54 các ngành Kinh tế, Marketing, Kiểm toán, Kinh doanh thương mại.

- Nhóm đối tượng 2: Từ 11/1/2021 đến 30/1/2021: SV khoá 54 các ngành còn lại

Đề nghị SV trường ĐH Kinh tế (Nhóm đối tượng 1) đã đăng ký kế hoạch học vào các nhóm học phần không phải dành riêng cho Trường ĐH Kinh tế, thì tự động bấm huỷ đăng ký hoặc liên hệ Phòng Đào tạo để huỷ và chờ kế hoạch mới để đăng ký. SV thuộc nhóm 2 giữ nguyên kế hoạch đã đăng ký.