Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 12/11/2020  [11/11/2020]

Hiện tại nước các sông đang lên cao do xả đập. Dự báo ngày mai tiếp tục mưa to nên khả năng nước sẽ lên cao nữa.Trường thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên tất cả các hệ đào tạo được nghỉ học ngày mai (12/11/2020) để đảm bảo an toàn. Sinh viên, học viên liên tục theo dõi các thông báo sau khi tình hình ổn trở lại.