Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI ĐGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT 2, NĂM 2020 [05/11/2020]

 THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên 

Bậc 3/6 (B1) đợt 2 (tháng 11) năm 2020

 
 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) bậc 3/6 (B1) đợt 2 năm 2020 vào tháng 11/2020 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

I. Đối với sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực NNKC theo kiểu cũ hoặc đã dự thi nhưng chưa đạt

1. Sinh viên đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 14/11/2020 đến 22/11/2020 (Sinh viên tải các file theo link đính kèm về xem các hướng dẫn để thực hiện). Sinh viên đã đăng ký muốn hủy trên mạng cũng phải thực hiện trong khoảng thời gian này. Trước khi đăng ký sinh viên phải kiểm tra điều kiện (điểm Quá trình học tập đạt tối thiểu 50 điểm, không nợ học phí) để dự thi. Nếu chưa đủ điều kiện, sinh viên không đăng ký dự thi. 

Link Thông báo, hướng dẫn, mẫu đơn:                                                                            http://www.mediafire.com/file/3baqro4r8ybewk6/MD.rar

2. Phòng Đào tạo duyệt đăng ký: Ngày 22/11/2020.

3. Ngoài đăng ký trên mạng, sinh viên hoàn thành thủ tục còn lại tại Văn phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A103 trường ĐH Ngoại ngữ). Các thủ tục còn lại bao gồm: 

3.1. Sinh viên tải Phiếu đăng ký dự thi đánh giá đầu ra năng lực NNKC bậc 3/6 (B1) (mẫu phiếu mới) theo đường link nói trên hoặc lấy tại phòng A103, điền đầy đủ thông tin, nộp tại phòng A.I.3 trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2020 đến 20/11/2020 (trừ thứ 7, CN và ngày lễ). Sinh viên liên thông, bằng 2 của Đại học Huế nộp phiếu dự thi kèm theo bản photo thẻ sinh viên và CMND.

3.2. Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực NNKC theo kiểu cũ lần nào được miễn kinh phí dự thi lần đầu tiên. kèm theo Phiếu đăng ký, Sinh viên đã dự thi đánh giá năng lực NNKC theo kiểu cũ chưa đạt và bây giờ đăng ký thi theo kiểu mới nộp kinh phí dự thi 230.000đ/lần thi (đã thông báo trong tài khoản sinh viên); Sinh viên liên thông, bằng 2 của Đại học Huế (được miễn học NNKC theo cấp độ do trường ĐH Ngoại ngữ quản lý), sinh viên dự thi đầu vào và được miễn học cả 3 cấp độ nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy).

3.3. Sinh viên nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính, sau đó phải nộp lại Phiếu đăng ký (có đóng dấu xác nhận của bộ phận thu ngân) tại phòng A103. Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng nợ lệ phí thi, học phí hoặc không nộp Phiếu đăng ký sẽ không được xếp lịch thi.

4. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 24/11/2020. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Thiện Đạt (0905.559.050) trong hai ngày 24 25/11/2020 để xử lý. Trường không tổ chức thi những ngoại ngữ và cấp độ có ít hơn 15 sinh viên đăng ký (trừ trường hợp đặc biệt sinh viên có đơn và được Ban Giám hiệu phê duyệt) và sẽ thông báo cho sinh viên trên trang Quản lý NNKC về việc này ngày 25/11/2020.

5. Lịch thi dự kiến: ngày 28 và 29/11/2020 (thi cả ngày) và ngày 30/11, 01 và 02/12/2020 (thi buổi tối). Những sinh viên đã hoàn thành tất cả thủ tục (đăng ký trên mạng, nộp Phiếu đăng ký, Lệ phí) nhưng không dự thi được trong đợt này phải liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong 2 ngày 24 25/11/2020 để xin hủy thi. Nếu không xin hủy sinh viên vẫn được xếp lịch thi. Sinh viên không dự thi vẫn bị tính là đã dự một lần thi.

6. Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn.

7. Ngày 27/11/2020 sinh viên vào lại tài khoản của mình để cập nhật lịch thi một lần nữa vì các xuất thi có thể thay đổi theo yêu cầu hoạt động của các trường. Sinh viên không nên căn cứ lịch thi trên ảnh chụp màn hình trước đó.

8. Sinh viên dự thi cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên máy tính trong một xuất thi.

II. Đối với sinh viên đã học xong cấp độ B1 trong học kỳ 3 đợt hè năm 2020

1. Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch thi cho sinh viên. Sinh viên dự thi không cần đăng ký trên trang quản lý NNKC cũng như không cần làm các thủ tục khác. Sinh viên đủ điều kiện dự thi là những sinh viên đã hoàn thành cấp độ B1 trong học kỳ 3 đợt hè năm 2020, đạt điểm Quá trình học tập từ 50 điểm trở lên, đã thi kỹ năng Nói trên lớp và có điểm trong phần mềm Quản lý NNKC, không nợ học phí.

2. Những sinh viên chưa dự thi đợt này cần làm đơn hoãn thi theo mẫu đính kèm gửi cho chuyên viên Trần Đình Hiếu, phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 20/11/2020. Sinh viên nào không nộp đơn sẽ được xếp lịch thi đợt này và tính là đã dự thi, không được lên lịch dự thi lần sau mà phải học lại.

3. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 24/11/2020. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Đình Hiếu (0906.513.138) trong hai ngày 24 25/11/2020 để xử lý.

4. Lịch thi dự kiến: ngày 28 và 29/11/2020 (thi cả ngày) và ngày 30/11, 01 và 02/12/2020 (thi buổi tối).

5. Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn.

6. Ngày 27/11/2020 sinh viên vào lại tài khoản của mình để cập nhật lịch thi một lần nữa vì các xuất thi có thể thay đổi theo yêu cầu hoạt động của các trường. Sinh viên không nên căn cứ lịch thi trên ảnh chụp màn hình trước đó.

7. Sinh viên dự thi cả 3 kỹ năng Nghe –Đọc – Viết trên máy tính trong một xuất thi. Kỹ năng Nói sinh viên đã thi khi học xong cấp độ B1.

8. Theo quy định mới, sinh viên, sau khi học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau, được một lần dự thi hết cấp độ B1 để đánh giá đầu ra năng lực NNKC. Nếu không thi đạt, sinh viên phải học lại. Vì vậy, sinh viên phải ôn tập thật kỹ trước khi dự thi.

Đây là nội dung rất quan trọng. Kính đề nghị Quý lãnh đạo phòng Đào tạo Đại học và Công tác HSSV của các trường / khoa thuộc Đại học Huế, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho tất cả giảng viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.