Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 1, ĐỢT 2, NĂM 2020 [20/11/2020]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

HỦY KẾ HOẠCH MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1TIẾNG TRUNG A1. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ KIỂM TRA, NẾU KHÔNG CÒN KẾ HOẠCH ĐÃ ĐĂNG KÝ CŨ, THÌ NHÓM ĐÓ ĐÃ BỊ HỦY.

Phòng Đào tạo cho sinh viên 2 chọn lựa:

 1/ Tìm 1 kế hoạch mới và đăng ký bổ sung vào lớp, ko chờ duyệt và tuần sau bắt đầu đi học theo kế hoạch, báo trực tiếp GV để được bổ sung vào danh sách lớp; (Đã mở gia hạn hệ thống đăng ký online đến hết ngày 22/11/2020)

 2/ Đối với Tiếng Trung A1, Phòng đã đổi kế hoạch cụ thể:

- Tiếng Trung A1 - Nhóm 1, tối thứ 3 --> Sáng thứ 4 (tiết 3-5);

Tiếng Trung A1 - Nhóm 2, tối thứ 4 --> Sáng thứ 5 (tiết 3-5);

Tiếng Trung A1 - Nhóm 9, tối thứ 6 --> Sáng thứ 3 (tiết 2-5);

 3/ Nếu không học được các TKB trên thì SV chờ kế hoạch đăng ký của HK2, năm học 2020-2021 (Dự kiến tháng 2/2021)

 4/ Phòng Đào tạo sẽ hủy đăng ký lớp học phần NNKC cho SV chỉ trong ngày 23/11/2020. Đề nghị những SV bị trùng lịch học hoặc SV của ĐHKT tham gia học quân sự ko thể tham gia học, khẩn trương đến phòng Đào tạo, ĐHNN để được xử lý. Sau thời gian trên, Phòng sẽ duyệt danh sách chính thức và tạo tài khoản học trực tuyến (LMS) cho sinh viên.