Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ CÁC THÔNG BÁO SINH VIÊN CẦN PHẢI NẮM VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN KHI THAM GIA HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [07/02/2014]

Để sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa thành viên Đại học Huế, đặc biệt là sinh viên các trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm và khoa Luật bắt đầu học ngoại ngữ không chuyên để cấp chứng chỉ từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 tại trường ĐH ngoại ngữ, nắm được các quy định cần thiết có liên quan, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo lại các văn bản sinh viên cần phải nắm trong quá trình học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ. Trước hết là các văn bản: Quy định tạm thời về việc kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các cấp độ ngoại ngữ không chuyên; Thông báo về nền nếp dạy và học ngoại ngữ không chuyên; Thông báo về miễn giảm học phí học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký ngoại ngữ chính; Thông báo về ổn định tổ chức lớp. Các thông báo này sẽ được đăng tải trong các thông báo tiếp theo. Ngoài ra trong quá trình học tập sẽ có các thông báo về các nội dung khác có liên quan. Đề nghị tất cả sinh viên tham gia học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐH Ngoại ngữ thường xuyên xem thông báo trên mục thông báo của trang web này cũng như vào tài khoản của mình để đăng ký ngoại ngữ chính, xem thời khóa biểu, kiểm tra học phí, xem lịch thi, kết quả kiểm tra đánh giá, đăng ký học cấp độ tiếp theo v.v. Mọi vấn đề nảy sinh do sinh viên không cấp nhật và không thực hiện theo các thông báo, cũng như không thực hiện các công việc cần thiết trong tài khoản của mình, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.