Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ NHÓM HỌC PHẦN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM [15/01/2014]

Do Tổ QLNNKC mới cập nhật được kế hoạch đi học quân sự của SV trường ĐH Nông lâm, vì vậy Tổ QLNNKC đổi một số nhóm từ đối tượng 1 sang đối tượng 2.

  1. Từ Nhóm 1 - > Nhóm 44: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Có 2 nhóm đối tượng đã được trường Nông lâm chia theo nhóm Quân sự và Trường yêu cầu SV các lớp Truyền thống nên đăng ký những nhóm ngoại ngữ theo như lớp đang theo học của SV để tiện cho công tác thực tế sau này ( nếu có).

-          Đối tượng 1: Gồm những nhóm sau : ( 1,2,4,6,7,10,13,14,16,17,19,21,23,24 ): Bắt đầu học từ 10.02.2014 và tham gia học Quân sự đợt I từ 31.3 - 27.4.2014 , sau đó tiếp tục học hết chương trình.

-          Đối tượng 2: Những nhóm còn lại: Bắt đầu học từ 10.02.2014 và tham gia học Quân sự đợt II từ 5.5 - 1.6.2014, sau đó tiếp tục học hết chương trình (Nếu nhóm nào chưa kết thúc ).

-          Những nhóm 1 tuần học 2 tiết sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

Những SV nào đã đăng ký khác kế hoạch trên có thể tự hủy đăng ký và đăng ký lại nhóm theo TKB đã được Phòng Đào tạo trường ĐH Nông lâm thông báo và đăng ký vào những nhóm đã được phân bố lại mới.

Sau khi thời gian đăng ký kết thúc sẽ xử lý những trường hợp chưa đăng ký được nhóm sau.