Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ NỀ NẾP DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [07/02/2014]

Để thống nhất về giờ giấc của các lớp này trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo như sau:

            1. Quy định về các tiết học trong ngày của các lớp ngoại ngữ không chuyên như sau:

           

Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

 

Tối

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40

 

            Kính đề nghị lãnh đạo các khoa làm đầu mối giảng dạy ngoại ngữ không chuyên nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc. Đặc biệt, không thương lượng với lớp để bắt đầu buổi học sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian đã quy định.

            Kính đề nghị giáo viên giảng dạy thông báo cho lớp quy định nói trên và yêu cầu tất cả sinh viên chấp hành nghiêm túc. Các phòng học chỉ mở cửa trước giờ học 15 phút. Vì vậy, sinh viên không nên lên khu vực giảng đường quá sớm để phải chờ đợi.

            2. Giáo viên phải điểm danh thường xuyên để đánh giá được điểm chuyên cần của sinh viên. Danh sách sinh viên vắng trong từng buổi học phải ghi vào số đầu bài để xử lý những trường hợp khiếu kiện sau này.

3. Đầu buổi học tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên sẽ đi kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất để xử lý nếu có vấn đề, kiểm tra tình hình lên lớp đầu buổi học. Trước khi buổi học kết thúc từ 5 đến 15 phút tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên sẽ đến từng phòng học để lấy số lượng sinh viên đến lớp, đối chiếu với số lượng ghi trên sổ đầu bài, kiểm tra tình hình cả buổi học thông qua giáo viên giảng dạy và ban cán sự lớp.

4. Kết thúc tuần học đầu tiên, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Giám hiệu và đề xuất các biện pháp xử lý các vấn đề nảy sinh nếu có.