Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014 [10/02/2014]

Hiện nay, có một số SV thuộc khoa GDTC và Khoa Du lịch chưa đăng ký hoặc do trùng lịch học. Nay tổ QL NNKC mở thêm thời hạn đăng ký và thay đổi 1 số thời gian môn học ( theo kế hoạch đã đăng trước đây ) , vì vậy yêu cầu SV đăng nhập vào tài khoản để đăng ký hoặc liên hệ Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ để xử lý.

Ngoài ra có rất nhiều nhóm số lượng SV rất ít ( dưới 15 ) thì yêu cầu SV hủy ra hoặc liên hệ Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ để xử lý. Sau tuần xử lý ( 10.2.2014 đến 15.2.2014 ) Tổ sẽ không xử lý bất cứ trường hợp nào và sẽ hủy tất cả các nhóm thiếu người.

Sau đây là 1 số nhóm lưu ý :

  •  Tiếng Anh A1 ( Luật ) - Nhóm 94 : Được mở đăng ký đến 17.2.2014
  • SV Khoa Du lịch chỉ được đăng ký những nhóm đã được phân bổ. Những trường hợp nào đăng ký sai có thể đến phòng Đào tạo để xử lý ( Do kế hoạch đi Quân sự của Khoa)
  • Tiếng Anh A2 ( Du lịch )- Nhóm 83 chuyển thời gian sang sáng thứ 4 - tiết 1-3
  • Tiếng Trung A2 - nhóm 3,7: 2 nhóm này cùng tối thứ 3 nên có thể xử lý để đăng ký qua nhóm nhiều hơn.
  • Riêng 4 nhóm của Khoa GDTC ( từ nhóm 89 - 92 ): SV vẫn đăng ký bình thường. Hạn cuối đến 15.2.2014

Tổ QL NNKC