Đăng nhập
Thông báo về việc phát hành bộ sách English Elements phục vụ giảng dạy NNKC [08/02/2014]

Năm học 2013-2014 là năm đầu tiên Nhà trường triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường (khoa) của Đại học Huế. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khá nặng nề nên mọi công việc chuẩn bị phải hết sức chu đáo, từ chương trình, giáo trình, đội ngủ giáo viên, cơ sở vật chất…, trong đó cộng việc chuẩn bị giáo trình giảng dạy rất quan trọng. Vì vậy, căn cứ vào nội dung tờ trình của Hội đồng khoa học Khoa Tiếng Anh chuyên ngành (TACN), về việc đề nghị lựa chọn bộ giáo trình English Elements làm bộ giáo trình chính thức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho các cấp độ từ A1-B1, Nhà trường đã làm việc với nhà xuất bản Hueber (CHLB Đức) về việc mua bản quyền bộ sách này để phát hành cho sinh viên với tiêu chí là phi thương mại, đảm bảo sách in chất lượng cao, giá thành chấp nhận được.

            Nhằm tuân thủ luật bản quyền cũng như các vấn đề về pháp luật liên quan khác, Nhà trường kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa TACN, các thầy cô tham gia giảng dạy NNKC, bộ phận quản lý NNKC và sinh viên học Tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ cùng hợp tác thực hiện một số công việc sau đây:

            1. Ban chủ nhiệm Khoa TACN quán triệt với các giáo viên trong khoa chỉ chấp nhận sinh viên học sách in do Nhà trường kết hợp với Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành, không chấp nhận sách photo.

            2. Vào buổi học đầu tiên, đề nghị giáo viên giảng dạy hướng dẫn cho sinh viên mua tài liệu học tập và dành cho bộ phận Nhà sách của trường từ 5-10 phút để cung cấp sách cho sinh viên.

            3. Bộ phận quản lý NNKC cung cấp lịch học, danh sách giáo viên, sinh viên của từng lớp cho bộ phận Nhà sách để công việc phát hành sách được thuận lợi.

 

            4. Sinh viên liên hệ với Nhà sách trường Đại học Ngoại ngữ để mua tài liệu học tập. Tuyệt đối không được sử dụng sách photo của bộ English Elements để học trong phạm vi trường Đại học Ngoại ngữ.