Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI TỪ 02/03/2020 [28/02/2020]

Căn cứ công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28/02/2020 của Đại học Huế, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo cho sinh viên, học viên, giảng viên các lớp đại học chính quy, ngoại ngữ không chuyên, không chính quy, sau đại học của Trường đi học lại từ ngày 02/03/2020 theo thời khóa biểu. Sinh viên năm thứ 2 của Trường sẽ học văn hóa từ 02/03/2020 và học quân sự vào tháng 7/2020 như đã thông báo. Sinh viên năm thứ 4 của Trường đi Thực tập sư phạm cũng sẽ về các trường phổ thông/ khoa Tiếng Trung để triển khai thực tập từ 02/03/2020. Trường sẽ làm công văn điều chỉnh lại thời gian thực tập và thời gian quay lại trường để học cho những sinh viên này.