Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI [07/02/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN NNKC CÁC ĐỢT THI
 

1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar
 

Link cập nhật số hiệu năm 2019 (bổ sung những số đã đăng ký bổ sung trong tháng 1)
THỜI GIAN NHẬN: TỪ 17/02/2020 ĐẾN HẾT 28/02/2020 (LÙI THỜI GIAN PHÁT DO CÓ KẾ HOẠCH NGHỈ CỦA ĐHH);(Không phát thứ 7,CN)
(Những SV có việc gấp (xét tốt nghiệp, xin việc), liên hệ phòng AI.3 để được cấp phát trước)
 
2/ NỘP LỆ PHÍ CẤP CHỨNG NHẬN CỦA CÁC ĐỢT THI, CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT 03/08/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC.
THỜI GIAN: TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 28/02/2020; 
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: PHÒNG ĐÀO TẠO
 
ĐÂY LÀ ĐỢT CUỐI CÙNG TRONG HỌC KỲ NÀY PHÒNG TỔ CHỨC CHO ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI TRƯỚC, NẾU SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ THÌ CÓ THỂ CHỜ ĐỢT ĐĂNG KÝ TRONG HỌC KỲ SAU, DỰ KIẾN THÁNG 12.

 
3/ THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN CHO ĐỢT THI 07/12/2019; 
http://www.mediafire.com/file/opj6fzprr579ybm/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019_-_%25C4%2590%25E1%25BB%25A3t_thi_07122019.xls 
THỜI GIAN CẤP PHÁT: TỪ NGÀY 02/03/2020 ĐẾN 13/03/2020; (Không phát thứ 7,CN)
ĐỊA ĐIỂM NHẬN: PHÒNG AI.3;
LỆ PHÍ CẤP PHÁT: 50.000đ;
Khi đến nhận chứng nhận, sinh viên mang theo thẻ SV, hoặc CMND để đối chiếu. Những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận, đóng dấu của địa phương người ủy quyền.