Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2,3 - NĂM HỌC 2019-2020 [29/02/2020]

Phòng Đào tạo đã mở gia hạn thời gian đăng ký trực tuyến học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2019-2020 đến hết ngày 06/3/2020.

Sinh viên theo dõi và bắt đầu học từ 02/3/2020; Sinh viên kiểm tra tài khoản để biết chi tiết, những nhóm không đủ số lượng SV thì Phòng sẽ hủy nhóm học phần, SV tự tìm nhóm mới và liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo, ĐHNN để đăng ký hoặc đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây:

1/ GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM HỌC PHẦN VÀ TĂNG SỐ LƯỢNG MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN. SV THEO DÕI KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ ĐĂNG KÝ LẠI NHÓM PHÙ HỢP

2/ THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN A2, B1 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA DU LỊCH.

Hiện tại, trong những nhóm ưu tiên TKB này, rất ít SV Khoa Du lịch (TS năm 2019) đăng ký do có lịch học quân sự trong thời gian từ 09/03/2020 đến 05/04/2020. Vì vậy, Phòng Đào tạo đã chuyển đổi kế hoạch và đã xử lý huỷ đăng ký cho những SV này. Tuy nhiên, trong tuần sau, những SV Khoa Du lịch bị huỷ đăng ký hoặc có nhu cầu đăng ký trong Học kỳ 2 này, liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được xử lý bổ sung hoặc tạo một nhóm riêng dành cho đối tượng ưu tiên này và lịch học và cuối tuần, tránh lịch quân sự. 

3/PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRONG THỜI GIAN: TỪ 02/3/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 06/3/2020. SV NÀO CHƯA ĐĂNG KÝ ĐƯỢC NHÓM HỌC PHẦN, KHẨN TRƯƠNG LIÊN HỆ PHÒNG ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ.