Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY NHÓM HỌC PHẦN, GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TĂNG SỐ LƯỢNG MỖI NHÓM [11/02/2020]

Phòng Đào tạo đã mở đăng ký trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019-2020 (từ 10/1 đến 10/2/2020), nay đã hết hạn đăng ký, Phòng sẽ duyệt đăng ký những lớp có đủ số lượng trong ngày 16/02/2020. Sinh viên theo dõi và bắt đầu học từ 17/2/2020; Sinh viên kiểm tra tài khoản để biết chi tiết, những nhóm không đủ số lượng SV thì Phòng sẽ hủy nhóm học phần, SV tự tìm nhóm mới và đăng ký và đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây:

1/ GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM HỌC PHẦN VÀ TĂNG SỐ LƯỢNG MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN

THỜI GIAN GIA HẠN: TỪ NGÀY 11/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 15/02/2020;

Tiếng Anh A1: tăng 3 SV / mỗi nhóm học phần;

Tiếng Anh A2: tăng 2 SV / mỗi nhóm học phần;

Tiếng Anh B1: tăng 2 SV / mỗi nhóm học phần;

SV THEO DÕI KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ ĐĂNG KÝ LẠI NHÓM PHÙ HỢP

2/ THÔNG BÁO HỦY NHÓM HỌC PHẦN VÀ THAY ĐỔI TKB NHÓM HỌC PHẦN

- Tiếng Trung A2: Hủy nhóm 1,2,8,9; Thay đổi TKB nhóm 1 và nhóm 2; SV theo dõi và đăng ký lại;

- Tiếng Hàn A2: Hủy nhóm 3;

Kế hoạch đăng ký học kỳ 2: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1860

Kế hoạch đăng ký học kỳ 3: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1861