Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI TKB HỌC PHẦN NNKC TIẾNG ANH [27/02/2020]

Phòng Đào tạo mở bổ sung các nhóm học phần sau, SV chưa đăng ký nhóm lớp, khẩn trương đăng ký vào những nhóm bổ sung, những trường hợp SV muốn chuyển nhóm lớp, liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để chuyển lớp.

Theo kế hoạch, các nhóm lớp sẽ bắt đầu học từ tuần sau (02/3/2020), SV đăng nhập tài khoản cá nhân để xem lịch học và phòng học cụ thể và tham gia học. Ngoài ra, SV theo dõi liên tục các thông báo từ Đại học Huế và của Trường để nắm bắt thông tin nhanh chóng.

- Tiếng Anh A1 - Nhóm 29: (Tối thứ 2);

- Tiếng Anh A2 - Nhóm 62: (Tối thứ 3);

- Tiếng Anh A2 - Nhóm 63: (Chiều thứ 7);

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 1: (Sáng thứ 7, 4 tiết);

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 65: (Chiều thứ 7, 4 tiết);