Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 ĐỢT THI NGÀY 12-13/02/2020 [06/02/2020]

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc dời thời gian thi HCĐ NNKC tiếng Anh A1 & A2 đợt thi ngày 12-13/02/2020 sang tháng 3/2020. Lịch thị cụ thể sẽ có thông báo sau, đề nghị sinh viên có liên quan cập nhật và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo.