Đăng nhập
LÙI THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐỢT KIẾN TẬP - THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIÊNG ANH, TIẾNG PHÁP THÊM 2 TUẦN [29/02/2020]

Theo nội dung công văn số 388/SGD&ĐT-VP ngày 28/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, phòng Đào tạo xin thông báo đợt Kiến tập - Thực tập sư phạm (KT-TTSP) dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Pháp sẽ lùi lại thêm 2 tuần và từ ngày 16/03/2020 sinh viên mới về các trường THPT. Sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Trung thực tập tại khoa Tiếng Trung vẫn bắt đầu đợt KT-TTSP từ ngày 02/03/2020.