Đăng nhập
TIẾP TỤC NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA [06/02/2020]

 

Thực hiện công văn số 120/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 (bắt đầu học từ 17/02/2020).

Sinh viên năm thứ 2 của Trường cũng lùi thời gian học quân sự và bắt đầu học từ ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Sinh viên đang đi thực tập sư phạm ở phổ thông thực hiện theo kế hoạch học của các trường THPT (hiện nay các trường THPT bắt đầu học lại từ 10/2/2020, chưa có kế hoạch nghỉ học tiếp theo). Đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên xem Công văn số 120/ĐHH-VP trên website Trường và chấp hành nghiêm túc tất cả các nội dung trong Công văn.

Ngoài ra, sinh viên liên tục theo dõi và tiếp tục đăng ký trực tuyến các học phần NNKC theo các hướng dẫn trước đây (kể cả SV của chưa thi hết cấp độ trong học kỳ 1)