Đăng nhập
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC NNKC HỌC KỲ III VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - ĐỢT 2 [05/08/2014]

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC NNKC HỌC KỲ III VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN [5/8/2014]

Hiện nay, Tổ QL NNKC đã thu đơn và thống kê số lượng đăng ký  học lại học kỳ III – Đợt 2. Nhằm tạo điều kiện cho SV theo kịp tiến độ của chương trình đào tạo, vì vậy Tổ QL NNKC mở thêm học kỳ III – đợt 2, bao gồm các ngoại ngữ và nhóm cụ thể sau :

 

 

Đối tượng : Những sinh viên đã tham gia học, có điểm QTHT, nhưng không tham gia thi HCĐ hoặc thi không đạt cấp độ, mới được đăng ký vào đợt này. Những SV chưa tham gia học cấp độ lần 1 thì chờ vào năm học rồi đăng ký theo khóa tiếp theo.

Ngoại ngữ Tiếng Anh : 25 nhóm

1.   Tiếng Anh A1 ( Từ nhóm 21 đến nhóm 27 )

2.   Tiếng Anh A2 ( Từ nhóm 2 đến nhóm 7 )

Ngoại ngữ Tiếng Trung :

1.   Tiếng Trung A2 : 1 nhóm

Ngoại ngữ Tiếng Nhật : 2 nhóm

1.   Tiếng Nhật A1 : 1 nhóm ( học buổi chiều 2.4.6 )

2.   Tiếng Nhật A2 : 1 nhóm ( học buổi tối 3.5.7 , từ 17h00, học 4t/1tuần)

Ngoại ngữ Tiếng Pháp : 2 nhóm

1.   Tiếng Pháp A1 : 1 nhóm

2.   Tiếng  Pháp A2 : 1 nhóm

Quy trình đăng ký và xử lý đăng ký : 

- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ III để đăng ký, 

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: từ 9h00 ngày 7/8/2014 đến hết ngày 11/8/2014 (23h59');

- Thời gian Xử lý đăng ký: cả ngày 12/8/2014 ( trong giờ hành chính ) ;

- Các lớp bắt đầu học theo nhóm đã đăng ký : bắt đầu học từ ngày 13/8/2014;

 

- Kết thúc học, thi hết học phần: dự kiến 7/9/2014 ( lịch thi kết thúc học phần  tùy thuộc vào tiến độ lớp học và xem tại tài khoản cá nhân )