Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ HÈ - ĐỢT MỘT [28/07/2014]

Những sinh viên đã đăng ký học lại các học phần Ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ thuộc đợt 1 của học kỳ hè sẽ nộp học phí vào các ngày:

- 30 & 31/7/2014;

- 05 & 06/8/2014.

Học phí nộp trong giờ hành chính, tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Nếu không nộp học phí sinh viên sẽ không được dự thi. Sinh viên xem trong tài khoản cá nhân của mình trên trang web này để biết số tiền phải nộp. Những trường hợp còn nợ học phí của các học kỳ trước cũng phải nộp đủ mới được dự thi hết cấp độ của học kỳ này.

Kỳ thi hết học phần dự kiến từ 11 đến 15/8/2014, thi online. Sau khi kết thúc học phần, những sinh viên đủ điều kiện dự thi (Điểm Quá trình từ 50 điểm trở lên và đã nộp đủ học phí tất cả các học phần Ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ đã đăng ký học) theo dõi lịch thi trong tài khoản cá nhân của mình trên trang web này để dự thi. Tất cả những trường hợp vắng thi không lý do chính đáng theo quy định sẽ bị 0 điểm và không được thi lại. Đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện.