Đăng nhập
THÔNG BÁO XỬ LÝ CHUYỂN NHÓM HỌC TẠI HỌC KỲ III - NNKC [15/07/2014]

Hiện nay, một số nhóm Tiếng Anh A1 chưa đủ số lượng sinh viên yêu cầu để mở lớp. Vì vậy, Tổ QLNNKC yêu cầu các sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ để xử lý chuyển nhóm. Sinh viên tự đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem lịch và nhóm muốn chuyển.

Những nhóm nào đã đủ số lượng 40 Sinh viên / 1 nhóm thì bắt đầu học vào tuần sau. TKB cụ thể SV tự kiểm tra.

Ngoài ra, trong đợt 1 này, một số nhóm Tiếng Pháp A1, Tiếng Nhật A1 chưa đủ số lượng để mở lớp. Vì vậy, những nhóm này sẽ được chuyển qua đợt 2.