Đăng nhập
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC NNKC HỌC KỲ III VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN [01/07/2014]

Hiện nay, Tổ QL NNKC đã thu đơn và thống kê số lượng đăng ký  học lại. Nhằm tạo điều kiện cho SV theo kịp tiến độ của chương trình đào tạo, vì vậy Tổ QL NNKC mở thêm học kỳ III, bao gồm các ngoại ngữ và nhóm cụ thể sau :

Ngoại ngữ Tiếng Anh : 25 nhóm

  1. Tiếng Anh A1 ( Từ nhóm 1 đến nhóm 20 )
  2. Tiếng Anh A2 ( Từ nhóm 1 đến nhóm 5 )

Ngoại ngữ Tiếng Trung : dự kiến 2 nhóm

Ngoại ngữ Tiếng Nhật : 1 nhóm

Ngoại ngữ Tiếng Pháp : 1 nhóm

 

Quy trình đăng ký và xử lý đăng ký : 

- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ III để đăng ký, 

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: từ 9h00 ngày 2/7/2014 đến hết ngày 14/7/2014 (23h59');

- Thời gian Xử lý đăng ký: Từ ngày 15/7/2014 đến hết ngày 18/7/2014 ( trong giờ hành chính ) ;

- Các lớp bắt đầu học theo nhóm đã đăng ký : bắt đầu học từ ngày 21/7/2014;

 

- Kết thúc học, thi hết học phần: dự kiến 10/8/2014 ( lịch thi kết thúc học phần  tùy thuộc vào tiến độ lớp học )