Đăng nhập
NỘP BỔ SUNG HỌC PHÍ HỌC CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [29/05/2014]

Mặc dù trường ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức thu học phí 2 đợt, mỗi đợt 1 tuần, vào cả ba buổi trong ngày, nhưng hiện nay còn rất nhiều sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa ĐHH (bao gồm cả SV trường ĐH Ngoại ngữ) chưa nộp học phí học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ. Nếu không nộp học phí, sinh viên không những không được dự thi hết cấp độ và phải học lại mà sau này nợ học phí của lần học này vẫn được tính trong phần mềm. Sinh viên không nộp sẽ bị phần mếm chặn lại không cho dự thi cấp chứng chỉ B1. Sinh viên mở thông báo ở trang Thông tin tín chỉ theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=545 hoặc http://hucfl.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:thong-bao-np-b-sung-hc-phi-cac-hc-phn-nnkc&catid=60:thong-bao&Itemid=140 cập nhật danh sách chưa nộp học phí trong file đính kèm và nộp học phí trong hai ngày thu bổ sung 02&03/6/2014, trong giờ hành chính, tại phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐH Ngoại ngữ. Sau hai ngày này trường ĐH Ngoại ngữ sẽ không tổ chức thu học phí của HK2 NH 2013-2014 nữa và không chịu trách nhiệm về kết quả học tập của sinh viên do không nộp học phí.