Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK II - NĂM HỌC 2013-2014 [26/05/2014]

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK II - NĂM HỌC 2013-2014 

Theo kế hoạch năm học, đợt thi hết cấp độ các học phần ngoại ngữ không chuyên sẽ tổ chức trong 3 ngày 8/6/2014 , 15/6/2014 và  22/6/2014.

Lịch thi : Ngày 8/6/2014 ( Chủ nhật ): 1 xuất thi ( 14:00 ) cụ thể như sau:

14:00

Tiếng Trung A2

 Từ nhóm 1 đến nhóm 10

14:00

Tiếng Pháp A2

 Từ nhóm 1 đến nhóm 6

14:00

Tiếng Hàn A2

 Từ nhóm 1 đến nhóm 4

14:00

Tiếng Nhật A2

 Từ nhóm 1 đến nhóm 6

14:00

Tiếng Nga A2

 Nhóm 1

Lịch thi chi tiết, Phòng thi, giờ thi cụ thể sẽ được đăng tải lên website vào ngày 6/6/2014.

Ngày 15/6/2014( Chủ nhật ) : 4 xuất thi ( 7:00 , 9:00 , 13:00 , 15:00 )

Tiếng Anh A2 .

Lịch thi chi tiết sẽ được đăng tải lên website vào ngày 13/6/2014.

Ngày 22/6/2014 ( Chủ nhật ) : 4 xuất thi ( 7:00 , 9:00 , 13:00 , 15:00 )

Tiếng Anh A1.

Lịch thi chi tiết sẽ được đăng tải lên website vào ngày 20/6/2014.

Để xem lịch thi và thời gian thi cụ thể, Sinh viên đăng nhập vào tài khoản, vào menu đăng ký lớp học phần để xem điểm QTHT và lịch thi cụ thể ( Thời gian thi , phòng thi ). Những trường hợp SV nào chưa đóng học phí học phần, nợ học phí của bất kỳ của một ngoại ngữ 2, chưa đăng ký Ngoại ngữ chính và Điểm QTHT dưới 50 sẽ không có lịch thi. 

Mọi thắc mắc về điểm QTHT, yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên dạy nhóm đó và liên hệ xử lý trước khi công bố lịch thi ứng với mỗi cấp độ,ngoài ra thắc mắc về lịch thi, trùng lịch thi do học 2 ngoại ngữ xin liên hệ Tổ QLNNKC ( CV Đạt - 0543.830678 - trong giờ hành chính ) để xử lý.

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu tất cả SV nghiêm túc thực hiện