Đăng nhập
THÔNG BÁO DANH SÁCH SỐ HIỆU VÀ THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN ĐỢT THI 05/10/2019 [26/11/2019]

Phòng Đào tạo thông báo thời gian cấp phát chứng nhận NNKC đợt thi 05/10/2019;

Thời gian cấp phát: Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019 (2 tuần)(chỉ cấp phát từ thứ 2 đến hết ngày thứ 6);

Địa điểm: Phòng AI.3; Trường ĐH Ngoại ngữ.

Lệ phí cấp phát: 50.000đ;

SV mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đến nhận. Những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận đóng dấu của địa phương.

Đây là đợt cấp phát ưu tiên cho SV của đợt thi 05/10/2019; SV của những đợt thi trước sẽ có thông báo cụ thể sau.

SV KIỂM TRA SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN NHẬN.

Danh sách đính kèm: http://www.mediafire.com/file/kmcl32yek4p24da/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019_-_%25C4%2590%25E1%25BB%25A3t_thi_05-10-2019.xls