Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 21-22/11/2019 [19/11/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1) học kỳ 3 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 21-22/11/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.   

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không.

- Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

  - Từ 9h đến 11h00 thứ 5 (21/11/2019) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.