Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 5, NĂM 2019 [19/11/2019]

Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo NNKC đợt 5, năm 2019 trong tài khoản cá nhân sinh viên. 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin.