Đăng nhập
NHẬN LẠI TIỀN HỌC PHÍ ĐÃ NỘP [14/04/2014]

Hiện nay có nhiều sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí (sinh viên học ngành sư phạm, sinh viên Lào, sinh viên học theo niên chế) nhưng đã nộp do trước khi nộp không đăng ký ngoại ngữ chính nên không được miễn giảm. Những sinh viên này kiểm tra lại tài khoảng của mình trên trang web này, nếu thấy học phí âm (ví dụ: -320.000đ)  thì sẽ được trả lại. Những sinh viên thuộc diện này mang theo biên lai thu học phí và giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ sinh viên hoặc giấy CMND, bằng lái xe) liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính trong 02 ngày 28&29/4/2014 (trong giờ làm việc) để được trả lại học phí. Sau thời hạn nói trên, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ không giải quyết. Đề nghị sinh viên thuộc diện nói trên quan tâm thực hiện.