Đăng nhập
Thông báo về kế hoạch nộp học phí và thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh A1,A2 học lại ở học kỳ 3 - đợt 1 năm học 2019-2020 [14/11/2019]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch nộp học phí và lịch thi hết cấp độ   NNKC tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

-         Thu học phí: ngày 15 - 16/11/2019 và ngày 18 - 19/11/2019

tại phòng Kế hoạch – Tài chính trường ĐHNN (trong giờ hành chính).

          Đề nghị sinh viên có liên quan hoàn thành đầy đủ học phí trong thời gian trên, nếu không sẽ không đủ điều kiện dự thi hết cấp độ.

-         Lịch thi dự kiến:

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

Tối Thứ 5,6

(21 -22/11/2019)

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 Anh (Lần 2_Đợt 1) (học lại ở hk3)

( nhóm 01 -> 14)

631

A2 Anh (Lần 2_Đợt 1) (học lại ở hk3)

( nhóm 01 -> 14)

611

 Trước ngày thi 02 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi).

Trường đề nghị tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập và công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 17.11.2019.